Albert Verwey > Bibliography

S. Vestdijk, Albert Verwey en de idee (Albert Verwey and the idea), Rijswijk 1940.

Maurits Uyldert, Over de poëzie van Albert Verwey (About the poetry of Albert Verwey), 1942.

J.J. Gielen, De dichter Verwey (The poet Verwey), 1946.

Maurits Uyldert, Uit het leven van Albert Verwey (From the life of Albert Verwey), I-III: De jeugd van een dichter (The childhood of a poet), 1948; Dichterlijke strijdbaarheid (Poetic Defiance), 1955; Naar de voltooiing (Towards Completion), 1959.

B.M. Baxter, Albert Verwey's translations from Shelley's Poetical Works, 1963.

F.W. van Heerikhuizen, Albert Verwey, Brugge etc. 1963.

Th. Weevers, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey (Myth and form in Albert Verwey's poems), 1965.

J. Kamerbeek, Albert Verwey en het nieuwe classicisme (Albert Verwey and New Classicism), 1966.

M. Wolf, Albert Verwey and English romanticism, The Hague 1977.

Th. Weevers, Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey (Dream and Image. Albert Verwey's poetry), Amsterdam 1978.

Albert Verwey, Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (Correspondence 1 July 1885 to 15 December 1888). Acquired, introduced and with notes by M.H. Schenkeveld and R. van der Wiel. Amsterdam 1995.

Van de liefde die vriendschap heet.
Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey 1881-1925 (Of A Love named Friendship. Correspondence between Willem Kloos - Albert Verwey). Acquired by Ilona Brinkman and Rob van de Schoor, Nijmegen 2008.

Examples from this collection Albert Verwey

View all images of this collection