Jan and Casper Luyken, book illustrators > Works of Jan Luyken

1671 Duytse lier*
1678 Jezus en de ziel*
1687 Voncken der liefde Jesu
1691 Goddelyke liefdevlammen
1694 Het Menselyk Bedryf
1695 Lof en oordeel van de werken der barmhartigheid*
1698 Zedelyke en stichtelyke gezangen (enlarged in the later editions of 1704 en 1709*)
1708 Beschouwing der wereld
1710 De onwaardige wereld
1711 De bykorf des gemoeds
Published posthumously:
 
1712 Des menschen begin, midden en einde*
1712 Schriftuurlyke geschiedenissen
1714 Geestelyke brieven
1741 Verzaameling van eenige geestelyke brieven […]
1767 Het overvloeyend herte

 

* the complete works can be found on www.dbnl.nl

Examples from this collection Jan and Casper Luyken, book illustrators

View all images of this collection