Illegal Pamphlets and Brochures > Bibliography

Dirk de Jong (compiler), Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie (The free book in unfree times. Bibliography of illegal and clandestine belles-lettres). Leiden: Sijthoff, 1958.

 

Richter Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij (The history of the Bezige Bij). Amsterdam: De Bezige Bij, 1972.

 

Anna E.C. Simoni, Dutch clandestine printing, 1940-1945. London: The Bibliographical Society, 1972.

 

Lisette Lewin, Het clandestiene boek, 1940-1945 (The clandestine book, 1940-1945). Amsterdam: Van Gennep, 1983.

 

Lydia Winkel and Hans de Vries (compilers), De ondergrondse pers, 1940-1945 (The underground press. 3rd, fully revised edition. Utrecht: Veen, 1989.

 

Anna E.C. Simoni, Printing as resistance. Leiden: De Ammoniet, 1990.

 

René Kok et al. (editors and compilers) , Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog ( Documentary Netherlands and World War II). Zwolle; Waanders, 1989-1991 (52 issues.).

 

Hans Renders, Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd (Dangerous printing. A free publishing house in time of war). Amsterdam: De Bezige Bij, 2004.

Examples from this collection Illegal Pamphlets and Brochures

View all images of this collection