Nynke van Hichtum, writer of children’s books in Dutch and Frisian > Bibliography

Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten, Amsterdam 1950, Schiedam 1974

S. van der Weg, J. van der Weg-Laverman, Hûndert jier Nynke fan Hichtum, Grou 1989

Aukje Holtrop, Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860 – 1939, Amsterdam, 2005

Examples from this collection Nynke van Hichtum, writer of children’s books in Dutch and Frisian

View all images of this collection