War Diaries > Colophon

De Nationale collectie oorlogsdagboeken is een resultaat van het programma Kerncollecties Tekst waaraan de Koninklijke Bibliotheek met subsidie van het Programma Erfgoed van de Oorlog (VWS) uitvoering heeft gegeven. Het programma omvatte de selectie, digitalisering, duurzame opslag en beschikbaarstelling van meer dan 500.000 pagina’s oorlogsdagboeken, verzetsliteratuur en propagandadrukwerk uit de collecties van 25 instellingen. Dit unieke bronmateriaal is nu via het Geheugen van Nederland digitaal te bekijken:

National Collection Printed Propaganda WWII

Printed Propaganda WWII
National Collection War Diaries
Resistance Literature

 

Collections:
- Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (Institute for Women's History),
- NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies),
- Gelders Archief (Archives of the Province of Gelderland),
- Gemeentearchief Roermond (Roermond Municipal Archives),
- Drents Archief  (Archives of the Province of Drenthe),
- Joods Historisch Museum (Jewish Historical Museum),
- Tresoar,
- BHIC (Regional Information Centre of the Province of North Brabant),
- Verzetsmuseum Friesland (Frisian Resistance Museum),
- Stadsarchief Rotterdam  (Rotterdam Municipal Archives),
- Nederlands Instituut voor Militaire Historie (Netherlands Institute for Military History),
- Gemeentearchief Venlo  (Venlo Municipal Archives),
- Bibliotheca Rosenthaliana
- Nationaal Militair Museum (Army Museum),
- COGIS (a Dutch center of expertise specialized in the effects of war, persecution and violence),
- Verzetsmuseum Amsterdam (Amsterdam Resistance Museum),
- Historisch Centrum Overijssel (Historical Centre of the Province of Overijssel),
- Groninger Archieven (Archives of the Province of Groningen),
- Museon (Museum of Education),
- Nationaal Monument Kamp Vught (Camp Vucht National Memorial) 

Subsite texts:
René Pottkamp (NIOD)
Jasper Faase (Koninklijke Bibliotheek)

Subsidy:
The digitization of the collection was subsidized by the Ministry of Health, Welfare and Sports, the War Heritage Program and Metamorfoze, the Dutch national program for the preservation of the paper heritage.

Examples from this collection War Diaries

View all images of this collection