Picture postcards of the Dutch Royal Family > Bibliography

www.koninklijkhuis.nl

Carline, Richard, Pictures in the post. The story of the picture postcard and its place in the history of popular art (Londen 1971)

Dankers, Joost and Verheul, Jaap (ed.), Juliana 75 jaar. Uit het veelbewogen leven van een vorstin (75 years of Juliana. From the eventful life of a monarch) (Utrecht 1984)

Fasseur, C., Wilhelmina, dl. 1: De jonge koningin; dl. 2: Krijgshaftig in een vormeloze jas (The young queen; vol. 2: Belligerent in a shapeless coat) (Amsterdam 1998/2001)

Hatch, Alden, Prins Bernhard, zijn plaats en functie in de moderne monarchie: een geautoriseerde biografie (Prince Bernhard, his place and function in the modern monarchy: an authorised biography) (Amsterdam 1962)

Het vaderland (The fatherland), 1896-1982 accessible on microfilm at the Koninklijke Bib-liotheek

Lammers, Fred J., Wilhelmina. Moeder des Vaderlands (Wilhelmina. Mother of the Nation) (Baarn 1972)

Lammers, Fred J. (ed.), Het Huis van Oranje in oude ansichten (The House of Orange in old picture postcards), vol. 1: 1880-1910; vol. 2: 1910-1926; vol. 3: 1926-1940 (Zaltbommel 1973-1977)

Lammers, Fred J., Juliana 75 jaar. Een leven tussen twee werelden (75 years of Juliana. A life between two worlds) (Baarn 1984)

Nijhoff, R.H., Wilhelmina en Nederland zo was het: prentbriefkaarten (Wilhelmina and the Netherlands, that how it was: picture postcards) (Almere Haven 1997)

Phillips, Tom, The postcard century. 2000 cards and their messages (London 2000)

Tamse, C.A. (ed.), Koningin Wilhelmina (Queen Wilhelmina) (Alphen aan den Rijn 1981)

Wijnbeek, Phé, Prinses Margriet: foto-album (Princess Margriet: photo album) (Wageningen 1966)

Wijnbeek, Phé, Prinses Irene: foto-album (Princes Irene: photo album) (Wageningen 1967)

Wijnen, Harry A., van, De prins-gemaal: vogelvrij en gekooid (The prince-consort: outlawed and caged) (Amsterdam 1992)

Examples from this collection Picture postcards of the Dutch Royal Family

View all images of this collection