Topography of the Netherlands > Bibliography

Kasteleyn, Leonard, Nederland in het licht: Topografische tekeningen van Abraham de Haen (1707-1748) uit de Collectie Bodel Nijenhuis (The Netherlands in the light: Topographical drawings by Abraham de Haen from the Bodel Nijenhuis Collection). Leiden, 1998.

Storms, M. (ed.), De verzamelingen van Bodel Nijenhuis: Kaarten, portretten en boeken van een pionier in de historische cartografie (The Collections of Bodel Nijenhuis: Maps, portraits and books of a pioneer in historical cartography). Leiden, 2008.

Vries, D. de, An ‘unrivalled collection of maps and charts' at Leiden University Library. In: The Map Collector 47 (Summer 1989), pp. 2-7.

Vries, D. de, (ed.), Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis (A selection of old hand-drawn maps of the Netherlands from the Bodel Nijenhuis Collection). Utrecht 1989.

Vries, D. de, ‘Het kostte mij ...': 25 jaar aanwinsten van de Collectie Bodel Nijenhuis(‘It cost me...": 25 years of acquisitions by the Bodel Nijenhuis Collection). Leiden, 1998.

Vries, D. de, De Collectie Bodel Nijenhuis ‘ten nutte der wetenschap': Voordracht bij het afscheid als conservator (The Bodel Nijenhuis Collection ‘for the benefit of science': lecture at farewell as curator), In: Caert-Thresoor, 22-3 (2003), pp. 71-75.

Examples from this collection Topography of the Netherlands

View all images of this collection