Resistance Literature > More information

- Andriaan Venema, Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie (Writers, publishers, & their collaboration) - Amsterdam, 1989

- Anton van Duinkerken, De blijvende waarde van verzetspo√ęzie (The enduring value of resistance poetry) - Amsterdam, 1955

- C.J. Aarts and M.C. van Etten (compilation), Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad. Verzetspo√ęzie en geuzenliederen uit de jaren 1933-1945 (Never, never have I so bitterly loved what was taken from us. Resistance poetry and Beggars' songs from the years 1933-1945) - Amsterdam, 1995

- Anthonie Donker (compilation), V in versvorm. De bezetting en het verzet in verzen op de voet gevolgd (V in verse. Keeping track of occupation and resistance in verse) - Amsterdam, 1998

- M.G. Schenk and H.M. Mos (ed.), Geuzenliedboek 1940-1945 (Beggars' songbook) - Amsterdam, 1975

- Buck Goudriaan, Het Leidse literaire leven tijdens de Tweede Wereldoorlog (Literary life in Leiden during the Second World War) - Leiden, 1995

- Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie (The free book in unfree times. Bibliography of illegal and underground literature) - Schiedam, 1958

- Lisette Lewin, Het clandestiene boek, 1940-1945 (The underground book, 1940-1945) - Amsterdam, 1983

- Piet Calis, Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945 (The underground expectations. Writers and magazines between 1941 and 1945) - Amsterdam, 1989

Examples from this collection Resistance Literature

View all images of this collection