Women in action! > Bibliography

  Books
 • Hedy d'Ancona, Annemarie Kloosterman, Maggy Groenewald-Froger (ed.), Vrouwenlexicon (Women's Lexicon) (Utrecht: Het Spectrum, 1989).
 • Maayke Botman, Nancy Jouwe and Gloria Wekker, Caleidoscopische visies. De zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland (Kaleidoscopic visions. The black, migrant and refugee women's movement in the Netherlands) (Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 2001).
 • Maria Grever en Berteke Waaldijk, Transforming the Public Sphere. The Dutch National Exhibition of Women's Labor in 1898 (Chapel Hill, NC: Duke University Press, 2004)
 • Irene Costera Meijer, Het persoonlijke wordt politiek. Feministische bewustwording in Nederland, 1965-1980 (The personal becomes political. Feminist awakening in the Netherlands, 1965-1980) (Amsterdam: Het Spinhuis, 1996).
 • W.H. Posthumus-van der Goot and A. de Waal (ed.), Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd (From mother to daughter. The social position of women in the Netherlands from the French age) (Nijmegen: Sun, 1977 [orig. 1948]).
 • H. Pott-Buter and Kea Tijdens, rouwen, leven en werk in de twintigste eeuw (Women, life and labour in the twentieth century) (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998).
 • Anneke Ribberink, Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters. Een geschiedenis van de Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij, 1968-1973 (Woman leaders and minders. A history of the Action Group Man Woman Society, 1968-1973) (Hilversum: Verloren, 1998).
 • Magazines

 • Historica, a publication of the Association for Women's History: www.vrouwengeschiedenis.nl
 • Yearbook for Women's History: www.iisg.nl/~womhist/jvv-toc.html
 • LOVER, magazine on feminism, culture and science: www.tijdschriftlover.nl
 • Opzij: www.opzij.nl

Examples from this collection Women in action!

View all images of this collection