16e-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse grafiek > Belang van de verzameling

Domela Nieuwenhuis verzamelde meer uit cultuurhistorisch dan artistiek oogpunt. Het ging hem eerder om een blad van een grote naam dan om de kwaliteit daarvan. Daardoor onderscheidt zijn collectie zich door grote kwaliteitsverschillen. Desondanks maken enkele zeer goede en zeldzame bladen deel uit van de verzameling. Met het verwerven van de collectie Domela Nieuwenhuis (1923) wist het Museum Boijmans voor het eerst de hand te leggen op een echte prentverzameling. Hiermee kon een begin worden gemaakt met verdere invulling van een veelzijdig prentenkabinet.

Het belangrijkst was echter dat de werken van Domela Nieuwenhuis andere verzamelaars aanzetten tot het doen van legaten aan het museum. Zo bepaalde dr. J.C.J. Bierens de Haan een jaar later dat zijn verzameling prenten na zijn dood in de collectie van Museum Boijmans opgenomen moest worden en verwierf het museum in 1929 de omvangrijke prenten- en tekeningencollectie van Hubertus Montauban van Swijndregt.

terug naar de collectie van Domela nieuwenhuis

Voorbeelden uit deze collectie 16e-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse grafiek

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie