1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis > Een selectief welkom: Vreemdelingen in Nederland

Controle van de inreispapieren van een Turkse man door de marechaussee in de trein bij Hengelo, 1995, fotograaf Wessing

Tentoonstelling: 1997

Afwijzing of toelating. Dat is de uitslag van een asielprocedure. Het Nederlandse vluchtelingenbeleid is gebaseerd op het Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951. Een vluchteling is volgens dit verdrag iemand die ‘gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land van oorsprong op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep‘. Een asielzoeker is een vreemdeling die verzoekt als vluchteling erkend te worden. In 1994 vroegen ruim 52.000 personen asiel aan in Nederland. In 1995 nog maar negenentwintigduizend waarvan er vierduizend meteen werden afgewezen.

Fotograaf KoenWessing volgde asielzoekers vanaf hun aankomst bij de Nederlandse grens tot hun verblijf in de diverse asielzoekerscentra.

Koen Wessing

Voorbeelden uit deze collectie 1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie