1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis > In dienst van het Koninkrijk

Verjaardag Prins Bernhard, 1991, fotograag Crone

Tentoonstelling: 1992-1993

Wat is de plaats en functie van de moderne monarchie in het staatsbestel en samenleving? Fotograaf Werry Crone laat dit zien door het in beeld brengen van het functioneren van het staatshoofd en degenen die haar vertegenwoordigen. De fotograaf legde dit systematisch en in al zijn facetten vast gedurende de periode van een jaar. Het privé-leven van de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis blijven hierbij buiten beschouwing.

De tentoonstelling vond plaats van 19 december 1992 tot en met 14 maart 1993 en viel samen met het 12,5 jarig jubileum van Beatrix als koningin.

Werry Crone

Voorbeelden uit deze collectie 1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie