1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis > Landschap in Nederland

Landschap in Nederland, 1988-1990, fotograaf Linders

Tentoonstelling: 1990-1991

Bevolkingsgroei, economische activiteit en ruimtegebrek hebben het Nederlandse landschap gevormd. Fotografen André-Pierre Lamoth en Jannes Linders kregen de opdracht dit in beeld te brengen onder de titel ‘Landschap in Nederland’. Geen foto's daarom van rivierlandschappen, duinen, strand, horizonten of wolkenvelden, maar wel van evenzeer typisch Nederlandse landschappen; efficiënt geordend en tot in alle hoeken benut voor alsmaar méér ruimte eisende activiteiten als wegen-, kantoor- en woningbouw en recreatie.

Lamoth richtte zich op drie typen landschap: daar waar in het recente verleden iets veranderd was, waar nu een verandering plaatsvond en waar in de nabije toekomst ingrijpende ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Linders laat natuurlijke landschappen zien waarin kleine ingrepen van de mens zijn te zien.

André-Pierre Lamoth
Jannes Linders

Voorbeelden uit deze collectie 1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie