1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis > Oog voor kunst: de kunstwereld in Nederland

Twee werken van Leon van der Heijden, 1988, fotograaf Van Alphen

Tentoonstelling: 1989-1990

Hoe functioneert de beeldende kunst in de samenleving, vanaf de productie tot en met de consumptie? Het publiek ziet van de kunstwereld meestal alleen maar de bedrieglijke schoonheid van de buitenkant: de openingen, chique recepties, en prestigieuze tentoonstellingen. Daarachter ligt de wereld van jury's, commissies, bonden en kunstenaarscollectieven. Hierbij hoort ook het beeld van de kunstenaars die zich staande houden zonder door te dringen tot de officiële circuits en zonder Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR).

De belangrijkste aanleiding voor deze foto-opdracht was het opheffen van deze regeling die kunstenaars een gegarandeerd inkomen verschafte in ruil voor hun werk. Er kwam een nieuw cultuurbeleid gericht op kunst in plaats van op kunstenaars. De situatie van veel beeldende kunstenaars veranderde hierdoor.

Oscar van Alphen
Ferry André de la Porte
Nick Sinclair

Voorbeelden uit deze collectie 1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie