1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis > Werkloosheid in Nederland

Uitbetaling WW-uitkering, 1976, fotograaf Posthuma de Boer

Tentoonstelling: 1977

Werkloosheid was het centrale probleem van de jaren zeventig. De fotografen hadden de opdracht vast te leggen hoe de werkloosheids- dreiging veel mensen boven het hoofd hing, hoe zij zich verzetten tegen dreigende sluitingen. Was er solidariteit of juist verdeeldheid bij dreigend ontslag? Wat was de macht of de onmacht van de vakbonden en ondernemingsraden?

Fotografen Bert Nienhuis en Eddy Posthuma de Boer fotografeerden werklozen en hun gezinnen, vakbondsvergaderingen, verlaten fabrieken en bedrijfsbezettingen. Het was de eerste foto-opdracht die door het Rijksmuseum gegeven werd.

Bert Nienhuis
Eddy Posthuma de Boer

Voorbeelden uit deze collectie 1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie