Albert Verwey > Albert Verwey: redacteur en criticus

In 1885 richtten Kloos en Verwey met enkele vrienden het tijdschrift De Nieuwe Gids op, dat de spreekbuis werd van de Beweging van Tachtig. Verwey speelde hierin niet alleen als redacteur en redactiesecretaris een belangrijke rol, maar ook als criticus en essayist. In 1889 kwam het echter tot een breuk en stapte Verwey uit de redactie.

Albert Verwey in zijn studeerkamer, zomer 1910 (opkijkend). Foto.

Vijf jaar later startte hij met Lodewijk van Deyssel het Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek, dat in 1902 werd omgedoopt in De XXe Eeuw. De titels weerspiegelen de brede culturele belangstelling van Verwey. Onvrede over de koers van De XXe Eeuw bracht Verwey ertoe een heel eigen tijdschrift op te richten: De Beweging. Het bood ruimte aan schrijvers van ná de Beweging van Tachtig en aan onderwerpen ver buiten het terrein van de literatuur.

Rond de eeuwwisseling coördineerde Verwey de decoratie van de nieuwe koopmansbeurs in Amsterdam, beter bekend als de Beurs van Berlage. Verwey werkte daarvoor samen met belangrijke kunstenaars als J.Th. Toorop en R.N. Roland Holst. In de Beurs van Berlage zijn nog steeds gedichten van Verwey te zien. Ook de spreuken op de klokkentoren - ‘Duur uw uur', ‘Beidt uw tijd' - zijn van hem.

<< vorige | volgende >>

Voorbeelden uit deze collectie Albert Verwey

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie