Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882 > "choorklanken" van Richard Hol

Plechtige hemelse 'choorklanken' voor 4-stemmig gemengd koor. De gezongen tekst, ontleend aan W.J. Hofdijk, Vondel gekroond, lyriesch dramatiesch gedicht (Amsterdam 1858) luidt:

'Des hemels glimlach glanst om 't zilver van uw hairen,
gij zijt uw roeping trouw geweest,
gij zijt uw roeping trouw geweest!'

Het muziekstuk is uitgevoerd door Frederike Bruin, Jean Hellwig, Barbara Klein en Pieter Visser.

Bekijk het albumblad | Luister naar dit muziekstuk

Terug naar overzicht

Voorbeelden uit deze collectie Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie