Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882 > Het album na de dood van de schrijfster

De cassette waarin de bladen oorspronkelijk geborgen warenNa de dood van de schrijfster in 1886 werd het album amicorum door haar nabestaanden in bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek. Daar bleef het tot 1912.

In dat jaar werd de honderdjarige geboortedag van de schrijfster in haar geboorteplaats Alkmaar uitgebreid gevierd. Zo werd onder meer een bronzen borstbeeld van Bosboom-Toussaint onthuld. Onder indruk van al die aandacht uit Alkmaar schonk de familie het album, samen met andere voorwerpen en archivalia die aan de schrijfster herinnerden, aan het Alkmaarse gemeentearchief annex gemeentemuseum.

In de jaren zestig van de vorige eeuw vond een scheiding plaats van de collecties van archief en museum. Het album kwam toen in bezit van het gemeentearchief, nu Regionaal Archief te Alkmaar. De prachtig versierde houten cassette, waarin de bladen oorspronkelijk geborgen waren, is bij de scheiding van de collecties toebedeeld aan het Stedelijk Museum Alkmaar. Het is opgenomen in de vaste expositie van het museum.

Zie voor verdere gegevens over het album: Bettine Siertsema, 'Een vriendenwoordje op een los blaadje', in: M. van der Bijl e.a. red., Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving (Alkmaarse Historische Reeks deel VI; Alkmaar, 1984) p. 74-92.

Voorbeelden uit deze collectie Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie