Alexander Ver Huell, tekenaar > Ver Huell in Leiden

‘Bakkersoproer sept. 1845'. In het midden, de in de tekst hieronder genoemde bulldog van Ver Huell.
Na een toelatingsexamen werd Alexander op 18-jarige leeftijd toegelaten tot de Leidse Universiteit. Hij koos voor een studie Rechten, die toentertijd nog vrijwel geheel uit kennis van het Romeins recht bestond. Veel studenten interesseerden zich weinig voor de taaie, in het Latijn gedoceerde lesstof. Ook examens werden in het Latijn afgenomen. Alexander nam een hond mee naar Leiden, wat door oudere medestudenten werd gezien als een teken van ongehoorde brutaliteit en pedanterie. Men wilde zelfs om die reden zijn ‘groentijd’ met een week verlengen, maar dat werd nog net door anderen voorkomen. Een en ander maakte deel uit van het ritueel tussen eerste- en ouderejaars studenten, van wie de laatsten een pas aangekomen student willekeurige opdrachten konden geven; plagerijen waren hierbij geen uitzondering. Overigens werd een in 1842 door Alexander aangeschafte bulldog, die ook terugkomt in zijn latere tekeningen, legendarisch in het Leidse studentenwereldje.

 'Zinnebeeldige voorstelling van de faculteiten'. Uit: De afzonderlijke voorstellingen welke den optogt, gehouden door H.H. Studenten der Leidsche Hoogeschool op den 9Feb:1835, besloten. Afgebeeld door Ǽ. Saagmans Mulder, steendr. van L. Springer (1835).

Ver Huell richtte als lid van het Corps met een groepje vrienden het ‘Klaverblad van Vier’ op, een club van sporters, die op zijn tijd ook studeerden en onder medestudenten een zeker aanzien genoten. De club werd ook wel de ‘haarclub’ genoemd, vanwege de opvallende artistieke haardracht van de leden, ‘en forme de perruque’.

Hoewel een studie in de tijd van Ver Huell in totaal ongeveer vijf jaar in beslag nam, deed hij er acht jaar over om haar te voltooien. Dit was zeker te wijten aan zijn onnoemlijke hoeveelheid nevenactiviteiten als student-tekenaar en zijn activiteiten als corpslid. Zo waren in de negentiende eeuw de zogenaamde ‘maskerades’ voor corpsleden een populair tijdverdrijf, waaraan Alexander soms bovenmatig veel tijd besteedde. De promotie volgde slechts één jaar na zijn afstuderen, waarna Ver Huell zijn woonplaats Leiden verruilde voor Amsterdam en later Arnhem

Voorbeelden uit deze collectie Alexander Ver Huell, tekenaar

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie