De Nederlandse Oostzeehandel in de periode 1600-1850 > Bibliografie

A. Bang-Andersen, B. Greenhill en E. Harald Grude (red.) The North Sea. A highway of economic and cultural exchange: character –history (Stavanger 1985)

P. Blok, The life of Admiral de Ruyter, vertaald door G.J.Renier (Westport 1975)

P. Boon, Bouwers van de zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland, ca. 1680-1720, Hollandse historische reeks 26 (Den Haag 1996)

S. van Brakel, "De directie van den Oosterschen handel en Reederijen te Amsterdam", in: Bijdragen voor vaderlandschen geschiedenis en oudheidkunde 9 (1910), 329-364.

J.R. Bruijn, The Dutch navy of the seventeenth and eighteenth centuries (Columbia, SC 1993).

R. Daalder e.a. (red.), Goud uit graan: Nederland en het Oostzeegebied, 1600-1850 (Zwolle 1998)

I.H. van Eeghen, Inventarissen van de archieven van de directie van de Moscocische Handel. Directie van de oostersche handel en Reederijen, commissarissen tot de graanhandel en commissie voor de graanhandel (Amsterdam 1961)

W.M. Gijsbers, Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750) (Hilversum 1999)

H. de Haan, Moedernegotie en de grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16de en 17de eeuw (Amsterdam 1977)

W.G. Heeres e.a., From Dunkirk to Danzig. Shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850: essays in honour of J.A. Faber on the occasion of his retirement as professor of economic and social history at the University of Amsterdam (Hilversum 1988)

M. North, From the North Sea to the Baltic. Essays in commercial, monetary and agrarian history, 1500-1800 (Great Yarmouth, 1996)

J.V.Th. Knoppers en F. Snapper, "De Nederlandse scheepvaart op de Oostzee vanaf het eind van de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw", in: Economisch en sociaal-historisch jaarboek 41 (1978), 115-153.

R. Prud’homme van Reine, Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, (Amsterdam 1996)

J.C.A. Schokkenbroek (red.) Plying between Mars and Mercury. Political, economical and cultural links between the Netherlands and Sweden during the Golden age (Den Haag 1994)

L. Thijssen, 1000 jaar Polen en Nederland (Zutphen 1992)

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1989) Themanummer 300 jaar Directie der Oostersche Handel en Reederijen

Voorbeelden uit deze collectie De Nederlandse Oostzeehandel in de periode 1600-1850

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie