De Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918 > De rol van de pers

 Albert Hahn - Gansch het raderwerk staat stil...Alle discussies, ontwikkelingen en incidenten rond het sociale vraagstuk vonden hun neerslag in de pers van die dagen. Politiek tekenaar Albert Hahn becommentarieerde de gebeurtenissen vanaf 1902 tot aan zijn dood in 1918 in duizenden prenten. Enkele daarvan zijn zeer beroemd geworden, zoals ‘Gansch het raderwerk staat stil...’ (1903).

Hahn werkte met krachtige en overzichtelijke tegenstellingen: de kapitalist is dik, draagt hoge hoed en rookt sigaar, zijn arbeider is iel en in vodden gekleed. Hahns prenten en karikaturen waren de journalistieke wapens van de sociaal-democratie.

Voorbeelden uit deze collectie De Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie