De schatkist van het rijk > Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis

Interieur van de Bibliotheek Fiscale Geschiedenis
De museumbibliotheek werd tot 1966 gedeeld met de in dat jaar opgeheven Rijksbelastingacademie. Voor oprichter Van der Poel hoorden ze onlosmakelijk bij elkaar. De hogere eisen die golden voor het museum, lieten ook de bibliotheek niet onberoerd. Het initiatief in 1993 van het museumbestuur om te komen tot een bijzondere leerstoel Geschiedenis van het Belastingrecht aan de universiteit van Leiden droeg er mede toe bij dat de bibliotheek moest professionaliseren. Zo ontstond de Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis.

Lees verder over:
Het ontstaan van de collectie
Brand aan de Boompjes, een nieuw begin
Jaren ’90 en de overgang naar het nieuwe millennium

Terug naar de overzichtspagina Geschiedenis van het museum.

Voorbeelden uit deze collectie De schatkist van het rijk

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie