Frederik van Eeden > Over de collectie

De kern van de collectie is afkomstig van de erven van Frederik van Eeden, die het materiaal in bruikleen gaven aan het Frederik van Eeden-Genootschap. De collectie werd aangevuld door schenkingen met materiaal dat zich buiten de familie bevond. In 1954 schonk de familie Van Eeden de collectie aan het genootschap. De collectie bevindt zich sinds 1935 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en maakt tegenwoordig deel uit van de Bijzondere Collecties van deze bibliotheek.

Hollende man en hollend skelet, met de benamingen van de botten. Tekening door Frederik van Eeden, ca. 1878.

Leven en werk
De collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap bevat materiaal van en over Frederik van Eeden in de ruimste zin van het woord. De collectie bestrijkt alle terreinen waarop hij actief geweest is en biedt op elk daarvan overvloedig bronnen- en documentatiemateriaal.

Van Eeden is bijna tastbaar aanwezig in de door hem geschreven manuscripten van zijn literaire werk, in de dagboeken, de verslagen van zijn dromen, de schetsboeken met tekeningen, de foto's die er van hem en zijn dierbaren bewaard zijn en de door hem verstuurde brieven. Dit geldt niet minder voor persoonlijke voorwerpen als de rozenkrans die zijn overgang naar het katholicisme markeert.

Tijdsbeeld
Daarnaast is er een grote hoeveelheid brieven die Van Eeden ontving van zijn talrijke correspondenten. Onder hen bevinden zich familieleden, maar ook tal van grootheden uit binnen- en buitenland. De aanwezigheid van brieven van bijvoorbeeld Martin Buber, Sigmund Freud, Peter Kropotkin, Walther Rathenau, Rainer Maria Rilke, Upton Sinclair en Rabindranath Tagore illustreert de rol die Van Eeden speelde op het toneel van zijn tijd.

Behalve voor kennis over het leven en werk van Frederik van Eeden is de collectie ook van belang voor de biografieën van de talrijke personen met wie hij in contact stond. Van de sociaalmaatschappelijke initiatieven die Van Eeden lanceerde of ondersteunde, is met name de kolonie Walden goed gedocumenteerd. Meer algemeen biedt de collectie inzicht in de tijd en de cultuur waarin Van Eeden en zijn tijdgenoten leefden.

Conservering en digitalisering
In 1998-2000 is vrijwel de gehele collectie geconserveerd en op microfilm gezet in het kader van het landelijke conserveringsproject Metamorfoze. Overeenkomstig de bepalingen van dit project worden originele stukken sindsdien in principe niet meer ter inzage gegeven. Wel kan men op deze stukken raadplegen op microfilm in de onderzoekszaal van de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt 129.

Voorbeelden uit deze collectie Frederik van Eeden

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie