Het militaire leven > De bibliotheek-mediatheek van het Legermuseum

?Het Legermuseum beschikt over één van de grootste museumbibliotheken van Nederland. Bij de Bibliotheek/Mediatheek zijn zo een driehonderdduizend banden en zestigduizend afbeeldingen ondergebracht. De nadruk ligt op het militaire en militair-technische boek.

Boeken en handschriften
In de Bibliotheek/Mediatheek zijn belangrijke en in de militair-historische wereld bekende bibliotheken en collecties opgenomen. Naast de sinds 1913 opgebouwde instituutsbibliotheek, wordt het bestand onder meer gevormd door de bibliotheek van het voormalige ministerie van Oorlog en de voormalige militaire boekerij van het Koninklijk Huisarchief. In laatstgenoemde collectie worden bovendien fraaie voorbeelden van (Haagse) boekbindkunst aangetroffen.

Andere materialen
Door schenking, aankoop en ruil is een collectie ontstaan die een grote verscheidenheid te zien geeft. Naast boeken en tijdschriften bestaat de collectie uit schilderijen, aquarellen en tekeningen, prenten, foto's, (glas)negatieven en dia's, topografische kaarten en atlassen, posters, affiches en centsprenten, technische tekeningen en constructietekeningen, ansichtkaarten, films en video's, grammofoonplaten en cd's en bladmuziek.

Bekijk de webpagina van de bibliotheek/mediatheek

Voorbeelden uit deze collectie Het militaire leven

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie