Indonesië onafhankelijk - foto's 1947-1953 > Bibliografie, tevens notenapparaat

1. Alb. de la Court (tekst), Cas Oorthuys (foto's), Een staat in wording. Foto-reportage over het Indonesië van heden door Cas Oorthuys met tekst Alb. de la Court (Amsterdam/Antwerpen 1947)

2. Beb Vuijk, 'De Republik Indonesia: een staat in wording', De Vrije Katheder (25 juni 1947)

3. Dirk de Vries (inleiding), Gordel van Smaragd (Amsterdam  1946). Geïllustreerd met 180 foto's over land en volk, onder andere van J.C. Mol.

4. Sybrand Hekking, "Cas Oorthuys fotograaf 1908-1975", Geschiedenis van de Nederlandse Fotografie 2(4) (Amsterdam  1982) 47. Dit citaat is door Sybrand Hekking ontleend aan De Groene Amsterdammer, juli 1947

5. Sybrand Hekking, "Cas Oorthuys fotograaf 1908-1975", Geschiedenis van de Nederlandse Fotografie 2(4) (Amsterdam  1982) 48. Dit citaat is ontleend aan interview in het radioprogramma Vragenvuur, zender en datum van uitzending onbekend.

6. Piet Zwart, 'Gereinigde fotografie', Tentoonstellingscatalogus Foto '48 (Amsterdam 1948). In de catalogus werd tevens een foto afgedrukt van een door de honger ernstig vermagerd jongetje.

Voorbeelden uit deze collectie Indonesië onafhankelijk - foto's 1947-1953

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie