Japanse eisen > De eisen

Het leeuwendeel van de geƫiste goederen betreft textiel uit India, China en Europa. Daarnaast zijn er specerijen, boeken, instrumenten en rariteiten. Er worden ook verschillende dieren geschonken: vogels, honden, kamelen, een kasuaris, kaketoes, een civetkat, een struisvogel, paarden. Soms maakt de shogun het de Nederlanders niet eenvoudig: ze leveren eens kisten vol met glazen ogen. Nog moeilijker was het verzoek om een paradijsvogel. Dit fabeldier kent men alleen uit mythologische verhalen en afbeeldingen. De Nederlanders overwegen in eerste instantie een pauw als paradijsvogel te laten aanbieden, maar schenken uiteindelijk een kasuaris.

De goederen worden doorgaans nauwkeurig beschreven. Vaak worden tekeningen of monsters toegevoegd om de eis te verduidelijken en om misverstanden te voorkomen. Zo treffen we bijvoorbeeld tekeningen van klokken, telescopen, duiven, honden en paarden aan, maar ook stofmonsters, plukjes wol en stukjes hout.

Lees meer over:
de Verenigde Oostindische Compagnie
de VOC in Japan
de hofreis

Voorbeelden uit deze collectie Japanse eisen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie