Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950 > Kampvuur (1927-1935)

Deze uitgave voor jongeren van 14 tot 19 jaar is een initiatief van de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale. Ook al heeft ‘Kampvuur’ een vrijzinnig-christelijke signatuur, het is bedoeld voor een algemeen lezerspubliek. Het blad onderstreept de waarde van het geloof op een niet-dogmatische manier; de makers gaan ervan uit dat de jeugd zelf zoekt en verkent en je haar niets moet opdringen. Veel artikelen geven blijk van ruimdenkendheid ten aanzien van politieke, maatschappelijk of religieuze zaken.

‘Kampvuur’ is breed georiënteerd en bestrijkt ‘het geheele leven der jongeren’. Het blad bevat een groot aantal vaste rubrieken op diverse terreinen, elk met een eigen titelvignet. ‘Uit ons leven’ behandelt allerlei belangrijke kwesties in een meisjesleven, variërend van de aankleding van de eigen kamer tot beroepskeuzes of het krijgen van zelfvertrouwen. Er is ruime aandacht voor kunst in al zijn uitingsvormen: poëzie, beeldende kunst, boeken en hun schrijvers, et cetera. Wereldgebeurtenissen van nu of vroeger en het maatschappelijk leven krijgen aandacht in de rubriek ‘Van de Wachttoren’. Ook zaken als sport en de natuur komen regelmatig terug in het blad.

Naast talloze wetenswaardigheden biedt ‘Kampvuur’ lezers ook verhalen en gedichten aan, van onder meer Mien Labberton en Elisabeth Zernike. Het blad is tevens een mededelingenblad van de VCJC en laat duidelijk de relatie met de georganiseerde kampen zien. Verder worden er wedstrijden uitgeschreven die lezers stimuleren naar hartenlust te fotograferen, dichten, schrijven of tekenen, en is er een vaste brievenrubriek.

‘Kampvuur’ bevat naast tekeningen gaandeweg ook steeds meer foto’s. Zes maal per jaar komt het blad met een speciale kunstreproductie.

Gedigitaliseerd: vol. 1 (1927) – vol. 9 (1935)

Bekijk exemplaren van Kampvuur >>
Terug naar het Jeugdtijdschriften overzicht >>

Voorbeelden uit deze collectie Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie