Molukse geschiedenis en cultuur in beeld > Interactie

Jongeren van de 3e generatie voor een tentoonstellingsbord over de aankomst van Molukkers in Nederland

Het MuMa krijgt vanuit de Molukse gemeenschap veel waardering vanwege zijn 'doorgeeffunctie'. Juist de jongere generaties hechten veel belang aan het bewaren van de Molukse geschiedenis.

Het MuMa voert een actief verzamelbeleid voor het fotoarchief en maakt recent verworven foto's snel toegankelijk voor de hele gemeenschap. Van de mogelijkheid om afbeeldingen te bestellen van het 'eigen' woonoord en van familieleden wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt.

Het opsporen van de namen van personen op de foto's krijgt veel aandacht. Toch komt in de beschrijvingen nog regelmatig het woord 'onbekend' voor.

Mocht men personen herkennen of andere aanvullingen hebben, dan verzoekt het MuMa vriendelijk om dit door te geven aan de informatiebeheerder: nwigard@museum-maluku.nl.

Voorbeelden uit deze collectie Molukse geschiedenis en cultuur in beeld

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie