Molukse geschiedenis en cultuur in beeld > Van verzorging tot zelfzorg

Demonstratie tegen de zelfzorg: Nederland, geef ons eten want u heeft ons Ambon weggegeven
Na een aantal jaren vindt de regering dat de Molukkers zelf meer moeten bijdragen aan de kosten van de verzorging. Veel van hen zijn inmiddels toch gaan werken, vaak in de fabriek. In 1956 wordt de zelfzorgregeling ingevoerd. Dit betekent dat de mensen in principe zelf in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. Pas als dat niet lukt, krijgen ze steun van de overheid.

Een van de symbolen van de zelfzorg is de eigen keuken die in de plaats komt van de centrale keuken. Door de Molukse gemeenschap wordt fel tegen de zelfzorgregeling geprotesteerd. Men vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor hun komst en de zorg die daaruit voortvloeit.

Voorbeelden uit deze collectie Molukse geschiedenis en cultuur in beeld

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie