Monumentenfotografie > De oudste glasnegatieven

Het Huis ‘s-Hertogenbosch in MiddelburgVan de 2000 oudste glasnegatieven (genummerd zonder voorvoegsel) die in Het Geheugen zijn opgenomen dateren de meeste uit de periode 1906-1915, de eerste jaren dat het Rijk structureel fotografeert in het kader van de monumentenzorg. De opnamen zijn voornamelijk van de hand van G. de Hoog.

Vanaf het begin worden de "eigen" glasnegatieven op volgorde van binnenkomst genummerd en opgeborgen, maar het komt regelmatig voor dat van elders afkomstige, vaak oudere negatieven worden toegevoegd. Dit verklaart dat de collectie ook materiaal van voor 1906 bevat. Deze toevoegingen zijn door gebrek aan gegevens overigens vaak niet precies gedateerd en kunnen ook lang niet altijd aan een fotograaf worden toegeschreven.

De onderwerpen van de oudste glasnegatieven zijn typisch voor de eerste decennia van de Nederlandse monumentenzorg: veel monumenten uit middeleeuwen en 17de eeuw en vooral veel kerken en kerkelijke inventarisstukken. De wijze waarop is gefotografeerd toont in veel gevallen aan dat documentatie vooropstond en dat publicatie nog nauwelijks of in het geheel niet werd overwogen.

Voorbeelden uit deze collectie Monumentenfotografie

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie