Nederland - Japan > 1600: Het eerste contact

Het moet een merkwaardig gezicht zijn geweest voor de Japanners. Op 19 april 1600 zien ze bij het Japanse Bungo (Kyushu) het scheepje Liefde in zee dobberen. Het schip is nog nauwelijks zeewaardig en van de bemanning van honderd man is nog maar een kwart in leven. Hun conditie is zo slecht dat slechts vijf opvarenden in staat zijn aan land te gaan.

Kaart van Japan 

Bijna twee jaar eerder, op 27 juni 1598, zijn ze met vijf schepen uit de haven van Rotterdam vertrokken met bestemming Azië. Aan boord bevinden zich dan meer dan vijfhonderd opvarenden. De vloot wil de door de Portugezen beheerste zeeroute rond Kaap de Goede Hoop vermijden en zeilt daarom via het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika naar de Stille Oceaan. De reis wordt een jammerlijke mislukking. Slechts één schip zal de thuishaven uiteindelijk weer bereiken. De andere schepen zullen op verschillende plaatsen in de wereld aan hun einde komen. De Liefde is één van die schepen.

De Japanners die aan boord komen verbazen zich over de ‘Barbaren’ en hun schip. Ze stelen de inventaris maar dragen de resterende bemanning en de handelsgoederen aan land. De schepelingen krijgen daar de kans om aan te sterken. Voor zes opvarenden komt de hulp te laat, zij sterven alsnog. De Hollanders zijn in Japan gearriveerd en zullen er meer dan tweehonderd jaar blijven.

| Volgend thema>>

Terug naar thema's

Voorbeelden uit deze collectie Nederland - Japan

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie