Nederland en Engeland: de band tussen twee naties > Het Monument

Tussen 1671 en 1677 werd er een monument gebouwd – nog steeds bekend als ‘The Monument’, in Monument Street - op de locatie waar de St. Margaret kerk had gestaan, in New Fish Street, niet ver van Thomas Farriners huis in Pudding Lane. De ranke Dorische zuil is 202 feet (61,5 meter) hoog. Dat is precies de afstand van het Monument tot de plaats van de bakkerij. Via een wenteltrap van 311 treden kun je naar boven.

Afhankelijk van de religieuze ideeën van de machthebbers van het moment, is het monument bij tijd en wijle gebruikt als een schandpaal voor de vermeende ‘paapse’ brandstichters. Nadat het House of Commons in januari 1681 een verklaring had aangenomen dat zij van mening waren dat de katholieken de brand hadden aangestoken, werd in juni van datzelfde jaar de volgende inscriptie aangebracht op het Monument: ‘This pillar was sett up in perpetuell remembrance of the most dreadful Burning of this Protestant City, begun and carried on by the treachery and malice of the Popish faction’ (Deze zuil is opgericht ter eeuwigdurende herinnering aan de vreselijke verwoesting door brand van deze protestante stad, die is aangesticht en uitgevoerd door het verraad en de kwaadaardigheid van de paapse factie).

Een gedenkplaat op de plaats van de bakkerij getuigde van dezelfde sentimenten: ‘Here by ye permission of heaven hell broke loose upon this Protestant City from the malicious Hearts of barbarous Papists, by ye hand of their agent, Hubert, who confessed and on ye ruins of this place declared the fact, for which he was hanged vizt. that here began that dreadful fire, which is described and perpetuated on and by the neighbouring pillar.’ (Hier is met Gods toestemming de hel losgebroken over deze protestante stad, voortgekomen uit de kwaadaardige harten van barbaarse paapsen, en door de hand van hun handlanger, Hubert, die zijn daad op de ruïnes van deze plek heeft bekend, en daarom is opgehangen. Hier begon namelijk die vreselijke brand, die beschreven en herinnerd wordt door de nabijgelegen pilaar).

In 1683 bezocht een anoniem gebleven Nederlandse reiziger, slechts bekend als de ‘Amsterdamsche vader’, het Monument. Hij schrijft de Latijnse en Engelse inscripties over, evenals de tekst op het gedenkteken op de plek van Farriners bakkerij. Jaren later voegt hij in de kantlijn toe: ‘Anno 1685 deed Jacob de II. desen steen daaruit rukken, en an stukken slaan; maar anno 1689. herstelden William en Maria den selve wederom.’ Wat hij daar zelf van dacht, vermeldt hij helaas niet. Wel dat het twee pence kost om de trap naar de top van het Monument te beklimmen.

Pas in 1830 werd de inscriptie die de katholieken de schuld in de schoenen schoof definitief van het Monument verwijderd. In hetzelfde jaar werd ook de plaquette op het huis van Farriner weggehaald. Het ding verdween spoorloos, maar werd in 1877 teruggevonden in de kelders van Pudding Lane 23, toen het gebouw werd afgebroken voor de aanleg van Monument Street.

> Ga terug naar: De grote brand van Londen

Voorbeelden uit deze collectie Nederland en Engeland: de band tussen twee naties

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie