Nederland in Portretten - Begin 20e eeuw > De collectie

Bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis bevindt zich een collectie van ruim 30.000 portretfoto's met bijschriften. Deze foto's zijn afkomstig uit geïllustreerde tijdschriften zoals die verschenen in ruwweg het eerste kwart van de twintigste eeuw. In het kader van het Geheugen van Nederland is deze collectie gedigitaliseerd en via de pagina zoeken toegankelijk gemaakt.

Behalve tal van bekende personen uit die tijd, zijn er ook veel personen in te vinden die veel minder bekend zijn. Zo is de postbode met veertig dienstjaren te vinden naast de minister en het 50-jarig bruidspaar naast de rijke industrieel.

Omdat de collectie een periode bestrijkt van bijna een eeuw geleden, zijn er van tal van mensen voorouders of nabije verwanten van hen in te vinden of zeker mensen die belangrijk zijn geweest voor deze voorouders.

In den brede geldt, dat in de collectie nogal wat detailinformatie over personen te vinden is. Van sommige personen zijn uitgebreidere levensbeschrijvingen in deze 'verzameling' te vinden.

Voorbeelden uit deze collectie Nederland in Portretten - Begin 20e eeuw

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie