Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster > Bokma de Boer en Troelstra: bewogen levens

1860 is het geboortejaar van zowel Sjoukje Bokma de Boer als haar echtgenoot Pieter Jelles Troelstra. Het bijzondere jaar markeert ook de publicatie van Multatuli’s Max Havelaar. Dit boek, gericht tegen de misstanden in Nederlands-Indië, vormt een schakel in het bewustwordingsproces van de werkende klasse. De arbeidersemancipatie is een van de grote vernieuwingsbewegingen die Europa eind negentiende eeuw in de ban houden. Ze ontstaan als reactie op de industrialisatie en sociale veranderingen. Onderlinge verhoudingen, opvoeding, onderwijs, religie, voedsel, kleding en gezondheid zijn aan een herwaardering toe. Het is in dit tijdvak dat Bokma de Boer en Troelstra hun beroemde verbintenis aangaan: een historisch huwelijk in een roerige periode.

Lees verder: Huwelijksjaren

Voorbeelden uit deze collectie Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie