Oorlogsaffiches 1940-1945 > Luchtoorlog

 Affiche waaschuwt voor de gevaren van luchtaanvallenDe bevolking kreeg te maken met tal van voorzorgsmaatregelen om burgers te beschermen tegen de gevolgen van luchtaanvallen. Omdat in het donker zelfs het kleinste lichtpunt als oriëntatie kon dienen voor de geallieerde bommenwerpers, vaardigde de Duitse bezetter direct een verordening uit betreffende verduistering. Affiches riepen op bij luchtalarm vooral in huis te blijven en anders onmiddellijk de schuilkelders op te zoeken.

Het gevaar uit de lucht was een serieuze bedreiging. Geallieerde bombardementen waren  voornamelijk gericht op Duitse militairen doelen, maar het was onvermijdelijk dat bij deze luchtaanvallen burgerslachtoffers vielen en grote materiële schade werd aangericht. De Duitse propaganda speelde handig in op de afschuw die dit opriep onder de bevolking. Met grote verontwaardiging werden de "lafhartige geallieerde terreurbombardementen" in affiches veroordeeld.

Voorbeelden uit deze collectie Oorlogsaffiches 1940-1945

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie