Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië > Kassian Cephas

Noordzijde van de Shiva temple, Prambanan,?fotograaf Céphas, 1889-1890In 1885 ontdekte J.W. IJzerman (de eerste voorzitter van de Archeologische Vereniging van Yogyakarta) de verborgen basis van de Borobudur. Het pad eromheen werd afgegraven en de fotograaf Kassian Céphas werd gevraagd alle 160 reliëfs die tevoorschijn kwamen te fotograferen. Daarna werden de reliëfs weer bedekt. Daarom zijn de opnamen van Céphas tot op de dag van vandaag de enige bron voor studie van deze reliëfs.

Kassian Céphas fotografeerde ook de tempels van het Lara Jonggrang complex in Prambanan. Hij fotografeerde erg nauwkeurig en zijn foto's konden later worden gebruikt bij de restauratie van deze tempels.

Zevenendertig foto's uit de collectie zijn met zekerheid aan Kassian toe te schrijven. Kassian Céphas had drie zonen die voor korte of langere tijd actief waren als fotograaf. Zijn oudste zoon Sem (1870-1918) volgde hem op als hoffotograaf van de Sultan van Yogyakarta. Bij zeven foto's in de collectie is niet bekend of deze door Kassian of door één van zijn zonen zijn gemaakt. Zij zijn daarom alleen onder de naam Céphas opgenomen. Daarnaast zijn er ruim veertig foto's die vooralsnog als anoniem zijn geïnventariseerd, maar waarvan het vermoeden bestaat dat zij door Kassian Céphas of één van zijn zonen zijn gemaakt.

De foto's van Kassian Céphas zijn van groot belang voor onze kennis van de 19de eeuwse Javaanse cultuurgeschiedenis.

Uit:
Gerrit Knaap, Cephas, Yogyakarta Photography in the service of the Sultan, Leiden 1999

Jan Fontein, Kassian Céphas, A Pioneer of Indonesian Photography, in Toward Independence, A Century of Indonesia Photographed, San Francisco 1991, p. 44-52

Dr. I. Groneman, Tjandi Prambanan, na de ontgraving, Leiden 1893

Voorbeelden uit deze collectie Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie