Plano's: historische éénbladdrukken > Soorten publicaties

Overheidspublicaties
Plakkaten en ordonnanties, ofwel wetten, voorschriften en reglementen uitgevaardigd door Nederlandse lokale, provinciale en nationale overheden. Vaak werden deze overheidspublicaties aan één kant op een los vel papier gedrukt, bij wijze van aanplakbiljet. Daarnaast werden ze ook in kleine, handzame boekjes uitgegeven. Van de honderdduizenden plakkaten die er tot vroeg in de negentiende eeuw moeten zijn gepubliceerd, bezit de Koninklijke Bibliotheek er rond de 30.000, waarvan ongeveer de helft plano's.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw is het materiaal beschreven in een gedrukte catalogus. De gegevens hieruit zijn toegevoegd aan de afbeeldingen. Regelgeving over ‘hoornbeesten', bier, speelkaarten of ‘klappergeld': het is allemaal te zien in het Geheugen.

Gelegenheidsgedichten
Gedichten die werden geschreven en gedrukt naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis: van een geboorte, huwelijk, promotie of verjaardag tot een wonderbaarlijke genezing, een ambstaanvaarding of het overlijden van een publieke figuur. De Koninklijke Bibliotheek bezit bijna 4.000 gelegenheidsgedichten, waarvan er ongeveer 500 als plano uitgebracht zijn.

Grafmonument voor Lodewijk XVI en Marie Antoinette.

Divers materiaal
Geografische kaarten, gravures en litho's - al dan niet behorend bij een boek - met plattegronden, portretten en afbeeldingen van gebouwen en dieren. Dit is visueel zeer aantrekkelijk materiaal over allerlei onderwerpen: zo is er bijvoorbeeld een afbeelding van de De totale zons-verduistering van den 28en Julij 1851 te zien, maar ook een Zinnebeeldig tafereel, op de lang gewenschte en blyde geboorte van den Erfprinsse van Oranje en Nassau uit 1748 en een afbeelding van het Grafmonument voor Lodewijk XVI en Marie Antoinette uit 1796.

Voorbeelden uit deze collectie Plano's: historische éénbladdrukken

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie