Prentenboeken van 1810 tot 1950 > Werkelijkheid

Binnen dit thema vallen boeken die een min of meer getrouw beeld van de werkelijkheid geven. Ze gaan onder meer over beroepen, dieren, het koloniale verleden, het koninklijk huis, oorlog, reizen en vreemde volken.

Gezondheid is de grootste schat

Werken voor de kost
Wat deden mannen en vrouwen in de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw voor de kost? In deze prentenboeken worden – zonder onderscheid des persoons – talloze beroepen getoond. Ezeldrijver en aanspreker, vischvrouw en mosselman, turftrapper en karreman, nettenbreidster en zwavelstokkenmeid, marketenster en vleeschhouwer: ze worden in woord en beeld aan u voorgesteld.  Bekijk prentenboeken in de categorie: Werken voor de kost >>

Cornelia's dierenboek

Dieren op de boerderij, in huis en in het wild
‘Hoe genoeglyk rolt het leven des gerusten Lantmans heen,' schreef Hubert Corneliszoon Poot in 1720 . In deze prentenboeken wordt het leven in en om de boerderij verbeeld: het platteland als idyllische plek waar de zon altijd schijnt, de dieren lief zijn, de boeren en boerinnen aardig. Geen bio-industrie, maar vrij rondhuppelende varkens en trotse hanen en kippen. Ook de levens van huisdieren en wilde dieren worden hier - min of meer naar werkelijkheid - opgetekend. Bekijk prentenboeken in de categorie: Dieren op de boerderij, in huis en in het wild >>

Indisch prentenboek

Ons Indie
Het koloniale verleden in Nederlands-Indië herleeft in afbeeldingen van baboe, karbouw, koelie en zuurzak. Gezien door een Hollandsche bril, wat onder meer heel duidelijk te zien is in een prentenboek over de Atjeh-oorlog. Bekijk prentenboeken in de categorie: Ons Indië >>

Van prinsesje tot koningin

Het Koninklijk Huis
Net als nu was ook vroeger ‘het vertoon van de kroon' in boeken populair. Prinses Wilhelmina was een dankbaar onderwerp voor illustratoren en schrijvers. Maar ook Willem de Zwijger, en de koningen Willem I, II en III werden veelvuldig aan de negentiende-eeuwse jeugd, die de deugd van vaderlandsliefde met de paplepel kreeg ingegoten, voorgesteld. Bekijk prentenboeken in de categorie: Het koninklijk huis >>

Dappere kerels

Ter lering en vermaak
Kinderen moesten vroeger veel leren, maar gelukkig werd de leerstof hen ook in boeken met plaatjes aangeboden. Wat kregen ze voorgezet? Een greep uit de uiteenlopende onderwerpen: klokkijken, klederdrachten, natuur, vervoermiddelen, hygiëne, haringvangst, huizenbouw, uitvindingen, et cetera. Bekijk prentenboeken in de categorie: Ter leering en vermaak >>

Hi ha Canada

Oorlog
Wat heeft een boek als ‘Flapje Wildsnuit' met oorlog te maken? Qua inhoud niets, maar wel wat betreft de omstandigheden waarin het werd gemaakt: in het gijzelaarskamp Vught. Hier vindt u verschillende soorten prentenboeken over oorlog: clandestiene uitgaven uit de tweede wereldoorlog, waarmee het verzet werd gefinancierd; prentenboeken waarin oorlog en bevrijding worden verbeeld; en een enkel nationaal-socialistisch prentenboek. In enkele gevallen worden de verschrikkingen van oorlog in beeld gebracht met dieren als hoofdpersonen. Van oudere datum zijn enkele prentenboeken waarin de spot wordt gedreven met de Nederlandse soldaat. Bekijk prentenboeken in de categorie: Oorlog >> 

De wereld in haar zondagspak

Over de grens
In kinderboeken wordt er, alsof het niets is, gereisd naar de maan, naar Luilekkerland of naar de andere kant van de wereld. Naast grappige, fantasievolle boeken staan meer realistische verhalen over andere landen en volken. De beschrijvingen en afbeeldingen zijn in sommige gevallen racistisch en niet meer van deze tijd. Toch zijn ze hier opgenomen, om te laten zien hoe ‘de vreemdeling' in vroeger tijden werd beschreven en afgebeeld. Ook deze boeken vormen een onderdeel van een gezamenlijk cultureel verleden. Bekijk prentenboeken in de categorie: Over de grens >>

<< Terug naar het overzicht | Bekijk het volgende thema >>

Voorbeelden uit deze collectie Prentenboeken van 1810 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie