Straatliederen > De keuze van de Top 30

Deze Top 30 telt niet de populariteit van liederen, maar die van melodieën binnen het straatliederencorpus. Hierbij hebben de volgende criteria meegewogen, in volgorde van belangrijkheid:

 - de hoeveelheid verschillende contrafacten
   (nieuwe liedteksten) op een bepaalde melodie
 - de bekendheid van een lied (liedtekst) zelf,
   d.w.z. de hoeveelheid vindplaatsen van
   bepaalde liedjes
 - de hoeveelheid verschillende wijsaanduidingen
   bij een melodie
 - de huidige bekendheid van een melodie
 - de bekendheid in andere, contemporaine
   liedbronnen

Binnen de collectie zijn zijn slechts weinig genoteerde melodieën te vinden. De ontbrekende melodieën zijn - voor zover mogelijk - afkomstig uit muziekbronnen uit de tijd dat de melodie populair was. Onmisbaar hierbij waren de bibliotheken van het Meertens Instituut (volksliedbronnen) en het Theater Instituut (amusementsmuziek), beide te Amsterdam. Het nuttigste naslagwerk was:

  Fl. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Den Haag,
  1903-1908 (4 delen).

Om de zoektocht naar andere melodieën te vergemakkelijken zijn aan de straatliederenverzameling twee zeldzame muziekbronnen toegevoegd, namelijk:

 -  Marius A. Brandts Buys, Gezelschapsliederen.
    Oud en nieuw
. Leiden, [c. 1875].
 -  Jb. Kwast, Gezelschapsliederen of uitgezochte
    verzameling van 145 Nederlandsche Zangen
    en 14 Volksliederen van de voornaamste landen
    met de in gebruik zijnde Melodieën en Piano-
    Accompagnement
[...] Derde vermeerderde uitgave.
    Amsterdam [c. 1900]

Hoewel vele melodieën afkomstig zijn uit het buitenland is in deze top 30 telkens gekozen voor Nederlandse teksten. Als het 'originele lied' (d.w.z. het lied waar de wijsaanduiding naar verwijst) niet in de collectie aanwezig was, werd een andere tekst op de melodie gekozen.

Ga terug naar de Top 30

Voorbeelden uit deze collectie Straatliederen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie