Verzonken schatten > Vrachtschepen

Nagebouwde koggeBij het scheepsarcheologisch onderzoek in de IJsselmeerpolders zijn verschillende typen vrachtschepen aangetroffen. Variërend van laat-middeleeuwse koggen tot enkele ijzeren schepen uit het begin van de 20e eeuw.

Globaal kunnen de volgende groepen vrachtschepen worden onderscheiden:

- (laat-)middeleeuwse koggen
- overnaads gebouwde vrachtschepen, veelal uit de 15e en 16e eeuw
- vrachtschepen, in grootte variërend van 20 tot 100 ton, voornamelijk behorend tot de tjalk-, aak-, of praamachtigen
- kleine werkschuiten
- enkele grote zeegaande vrachtschepen.

De schepen vervoerden een grote variëteit aan lading. Het grootste deel van het goederentransport bestond uit:

- grondstoffen zoals turf, steenkool, brandhout
- bouwmaterialen zoals bakstenen, schelpen, hout, dakpannen, kalk
- landbouwproducten zoals graan, hooi, aardappelen enz.

Daarnaast werden ook levende have, stukgoederen en bijvoorbeeld mest en stadsvuil vervoerd.

Vrachtschepen | Waterschepen

Voorbeelden uit deze collectie Verzonken schatten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie