Vrouwen in actie! > Historische achtergrond

?Hebben vrouwen een geschiedenis? (1986)Rond 1900 zag de levensloop van vrouwen er tamelijk vastomlijnd uit: trouwen, baren, zorgen. Uit onvrede met de beperkte politieke en maatschappelijke mogelijkheden van vrouwen ontstond er een vrouwenbeweging. De leden van deze beweging werden feministen genoemd. Vanwege het massale karakter dat de vrouwenbeweging kreeg rond 1900, wordt wel gesproken over de eerste feministische golf.

De vrouwenbeweging had succes: steeds meer vrouwen konden een opleiding volgen en in 1919 werd het actief vrouwenkiesrecht ingevoerd. Mannen en vrouwen waren vanaf dat moment formeel gelijk. In de praktijk bleef het leven van vrouwen echter in het teken van huwelijk en moederschap staan. Eind jaren zestig bonden feministen opnieuw massaal de strijd aan. Deze beweging wordt de tweede feministische golf genoemd.

In de loop van de jaren zeventig werd duidelijk dat de belangen van verschillende groepen vrouwen uiteen liepen: lesbische vrouwen hadden andere belangen dan heteroseksuele vrouwen, zwarte vrouwen hadden deels andere problemen dan witte vrouwen. De diverse groepen richtten zich op verschillende actiethema's.

Voorbeelden uit deze collectie Vrouwen in actie!

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie