Zeven eeuwen geschiedenis van de Zuiderzee > Noordzeevisserij

De Hollandse haring was in de 16de en 17de eeuw een belangrijk exportproduct. De visserij, de handel en de diverse nevenbedrijven profiteerden van de grote afzetmarkt in het Oostzeegebied en Noordwest Duitsland. De haringvisserij op de Noordzee bracht Holland veel welvaart. 

In dit thema zijn objecten te zien die betrekking hebben op het vissen en het conserveren, en op de bedrijvigheid aan de wal. Veel aandacht krijgt Enkhuizen, omstreeks 1630 de grootste vissersplaats van Holland. De drie haringen in het stadswapen herinneren nog aan deze bron van welvaart. De roem, rijkdom en praal van deze periode zijn nog goed zichtbaar in kerken en andere gebouwen in deze stad.

Voorbeelden uit deze collectie Zeven eeuwen geschiedenis van de Zuiderzee

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie