Zeven eeuwen geschiedenis van de Zuiderzee > Vervoer over water

In het waterrijke Holland waren vroeger weinig goede wegen. Het vervoer van mensen, dieren en goederen ging vooral over water. De Zuiderzee was een belangrijke schakel in het net van waterwegen. Zeeschepen en binnenvaarders zochten eeuwenlang hun weg tussen de vele zandbanken en ondiepten. Kaarten, bakens en navigatiemethoden waren dan ook belangrijke hulpmiddelen.

Voor elk vaarwater en elk type vervoer werd in de loop der tijd een eigen scheepstype ontwikkeld. Scheepsbouwers probeerden telkens het meest ideale vervoermiddel te maken. Het resultaat was een veelzijdige vloot op de Hollandse wateren.

Getoond worden scheepsmodellen en scheepssier, schilderijen en prenten. Daarnaast zijn veel zeekaarten en navigatie-instrumenten te zien, die de schipper hielpen veilig over de Zuiderzee te komen.

Voorbeelden uit deze collectie Zeven eeuwen geschiedenis van de Zuiderzee

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie