Migrant workers > Related websites

Nederlands Fotomuseum (Netherlands Photography Museum)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) (International Institute for Social History)

Historisch Beeldarchief Migranten (onderdeel van het IISG) (Migrants' Historic Picture Archives [IISG division])

Centrum voor Geschiedenis van Migranten (onderdeel van het IISG) (Centre for the history of migrants [IISG division])

Sporen van migratie, Gemeentearchief Rotterdam (Migration traces, Rotterdam Municipal Archives)

Foto's van Koen Wessing rond het thema migratie (Koen Wessing's photographs on the theme of migration)

Molukkers naar Nederland (Moluccans in the Netherlands)

Museum Maluku

Examples from this collection Migrant workers

View all images of this collection