1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis > De Rode Droom, honderd jaar Sociaal-Democratie Tentoonstelling 1995

De Rode Droom - Honderd jaar Sociaal-Democratie, 1992-1994, fotograaf Anema

Tentoonstelling: 1995

Een eeuw Sociaal Democratie in Nederland werd in 1994 herdacht. Het begon destijds met de oprichting van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Amsterdam.

Fotografen Bert Verhoeff en Taco Anema kregen als opdracht de ontwikkelingen binnen de sociaal-democratie in beeld te brengen. Verhoeff nam de gebeurtenissen op politiek gebied binnen de PvdA voor zijn rekening. Meer dan een jaar werkte hij aan een reportage over leiders en achterban van de PvdA.

Anema maakte foto's van vooraanstaande Sociaal-Democraten. Bij het eerste bezoek kon de geportretteerde zelf bepalen hoe hij of zij op de foto wilde komen. Zoals Anema het zelf omschreef: ‘De emotionele lading van de foto, de persoonlijke pose en de mate waarin de aanwezige rekwisieten mededeelzaam zouden zijn over een bewogen leven vol betekenis, kwam geheel en al voor rekening van mijn gasten’. Het was de bedoeling om met het portret op een bepaalde manier te onthullen waar de politieke inspiratiebron ligt. Opvallend is dat Anema in tegenstelling tot de meeste fotografen kleurenfilms heeft gebruikt.

Taco Anema
Bert Verhoeff

Voorbeelden uit deze collectie 1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie