1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis > Vrouwen in beweging

Vrouwen en kinderen in een Blijf van m'n lijf-huis, 1980, fotograaf Van Manen

Tentoonstelling: 1981

Moederschap werd in de loop van de twintigste eeuw steeds meer een keuze, in plaats van een vanzelfsprekendheid. Vooruitgang in de medische wetenschap, zoals betrouwbare anticonceptie, en de stijgende welvaart lag hieraan ten grondslag. Vrouwen werden steeds beter opgeleid en hadden meer vrije tijd. Gelijke rechten en gelijke kansen op het gebied van werk en studie kwamen in beeld.

Omdat de rest van de wereld amper geïnteresseerd leek in het wel en wee van de zich emanciperende vrouw, is de Vrouwenbeweging ontstaan. Daaruit kwamen allerlei initiatieven voort. Zo ontstonden er praatgroepen, therapiegroepen, vrouwencafé's, vrouwenhuizen, een vrouwenkraakgroep, moedermavo's, feministische boekhandels en drukkerijen.

Catrien Ariëns
Bertien van Manen

Voorbeelden uit deze collectie 1975-2001: Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie