Albert Verwey > Bibliografie

S. Vestdijk, Albert Verwey en de idee, Rijswijk 1940.

Maurits Uyldert, Over de poëzie van Albert Verwey, 1942.

J.J. Gielen, De dichter Verwey, 1946.

Maurits Uyldert, Uit het leven van Albert Verwey, I-III: De jeugd van een dichter, 1948; Dichterlijke strijdbaarheid, 1955; Naar de voltooiing, 1959.

B.M. Baxter, Albert Verwey's translations from Shelley's Poetical Works, 1963.

F.W. van Heerikhuizen, Albert Verwey, Brugge enz. 1963.

Th. Weevers, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey, 1965.

J. Kamerbeek, Albert Verwey en het nieuwe classicisme, 1966.

M. Wolf, Albert Verwey and English romanticism, 's-Gravenhage 1977.

Th. Weevers, Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey, Amsterdam 1978.

Albert Verwey, Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel. Amsterdam 1995.

Van de liefde die vriendschap heet.
Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey 1881-1925. Bezorgd door Ilona Brinkman en Rob van de Schoor, Nijmegen 2008.

Voorbeelden uit deze collectie Albert Verwey

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie