Albert Verwey > Over de collectie

Albert Verwey, 70 jaar. Foto.

In 1944 gaven Verwey's erfgenamen zijn literaire nalatenschap in bruikleen aan de gemeente Amsterdam. Die bracht het materiaal onder in de Universiteitsbibliotheek. In 1983 kreeg de bibliotheek de collectie in eigendom. Dat gebeurde na publicatie van Dichtspel, een bundel met gedichten en vertalingen van Verwey. De vriendenvereniging van de bibliotheek had aan deze bundel meebetaald en droeg zo bij aan de verwerving van de collectie.

Later hebben medewerkers van het project Repertorium Brieven Albert Verwey nog zo'n 10.000 brieven getraceerd in andere collecties. Die brieven zijn waar mogelijk in fotokopie en soms ook in origineel aan de collectie toegevoegd. Ook de collecties van Alberts kinderen Mea en Floris zijn nu in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

De op het Geheugen gepresenteerde selectie toont de grote verscheidenheid van Verwey's letterkundige activiteiten door de jaren heen. Ook aspecten uit zijn persoonlijke biografie worden in beeld gebracht.

Voorbeelden uit deze collectie Albert Verwey

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie