Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882 > Het Album Amicorum

Voorbeeld van een blad uit het album: strandgezicht met schepen door J.G. Smits.

Tal van verenigingen en honderden vrienden en bewonderaars werkten in 1882 mee aan een album amicorum dat werd vervaardigd ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de in Alkmaar geboren schrijfster Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886).

Op 16 september 1882 werd de verjaardag van de schrijfster uitbundig gevierd in het gebouw Diligentia in Den Haag, haar woonplaats. Het hoogtepunt van de viering was de aanbieding aan de jarige van het album amicorum. Een negen personen tellende commissie, onder voorzitterschap van de letterkundige Jan ten Brink en met als leden onder meer bekende 19de-eeuwse letterkundigen zoals Nicolaas Beets, Willem Hofdijk en Carel Vosmaer, had zorg gedragen voor het totstandkomen ervan. Tijdens de uitreiking was nog niet alles gereed. Zo ontbrak nog de houten cassette, versierd met zilveren en vergulde ornamenten, waarin het losbladige album later werd geborgen.

Het album amicorum bestaat uit een verzameling van 684 losse bladen, vergezeld van een vastbladig register met de namen van degenen die er aan meewerkten. De verzameling losse bladen bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel, gevat in een afzonderlijke bruine omslag, bestaat uit tekeningen, aquarellen, foto’s, kalligrafieën en muziekstukken. Het tweede deel bevat merendeels geschreven teksten. Bij dit gedeelte ontbreekt een omslag.

Lees verder over:
'Ik ga 82 met zekeren schrik tegemoet’
Album van vrienden?
Het album na de dood van de schrijfster

Voorbeelden uit deze collectie Album amicorum A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1882

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie