Atlantic World > Holland-gekte

Cover of book for childrenIn het laatste kwart van de negentiende eeuw groeide de Amerikaanse economie met nog nooit vertoonde cijfers. Spoorwegen verbonden de oostkust met de westkust en gaven een enorme impuls aan de ontwikkeling van een nationale industrie. Sommige ondernemers konden daarmee grote persoonlijke vermogens opbouwen. Industrie, verstedelijking en de uitbreiding van landbouw - en veeteelt - arealen trokken miljoenen emigranten uit Europa aan. Het gevolg was dat de oorspronkelijke bewoners van het land in reservaten verdwenen en niet konden profiteren van de nieuwe welvaart. Ook een andere groep bewoners kon dat niet. De vrijgelaten slaven in de zuidelijke staten begonnen net als hun zwarte broeders in het noorden aan de lange strijd om als gelijkwaardige burgers te worden erkend.

Lees meer
Lees meer over de gekte

In bepaalde Amerikaanse kringen zocht men naar een nieuwe identiteit. Niet het Engelse parlement maar de Nederlandse Staten Generaal uit de tijd van de Republiek moesten worden gezien als voorbeeld voor de Amerikaanse democratie. De Nederlandse opstand tegen het tirannieke Spanje zou de inspiratiebron zijn voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tegen de al even tirannieke Britten.
Schilderijen uit de Nederlanden van de Gouden Eeuw en daarna werden in grote aantallen door Amerikaanse verzamelaars opgekocht. Afbeeldingen van het Nederlandse plattelandsleven werden gebruikt om Amerikaanse producten het aanzien van degelijkheid en kwaliteit te geven. Een stroom Amerikaanse kunstenaars reisde naar Volendam, Edam, Katwijk, Zeeland of de Veluwe om er de laatste overblijfselen van een voorbije wereld te schilderen. Amerikaanse toeristen kwamen met eigen ogen zien waar Hans Brinker, die met zijn vinger een dijkdoorbraak had verhinderd, woonde. Het was de periode van de Holland - gekte.

Voorbeelden uit deze collectie Atlantic World

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie